data dodania:

§ 1

Definicje

 1. Sprzedawca, sprzedający – Właścicielem sklepu internetowego Przyczepiaki (przyczepiaki.pl) działającego pod adresem www.przyczepiaki.pl, jest Wojciech Błaszkiewicz-Okrągły prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przyczepiaki Wojciech Błaszkiewicz-Okrągły, ul. Rybacka 5e/9, 80-340 Gdańsk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 8461568062, REGON 366231718.
 2. Sklep – Serwis internetowy za pośrednictwem którego można dokonać zakupu. Należy do Sprzedawcy i jest dostępny pod domeną www.przyczepiaki.pl.
 3. Adres Reklamacji i Zwrotów – Adres do korespondencji, adres na jaki należy wysłać zwracany lub reklamowany Towar: Przyczepiaki.pl, Wojciech Błaszkiewicz-Okrągły, ul. Rybacka 5e/9, 80-340 Gdańsk, Polska
 4. Kupujący, Klient – Każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 5. Konsument – Osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 6. Regulamin – Niniejszy regulamin.
 7. Rejestracja – Bezpłatna, jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 8. Towar – Produkt, który może być przedmiotem sprzedaży w Sklepie.
 9. Zamówienie – Procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna – sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi tego zajścia. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Konto – Indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym Litori, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.

 

§2

postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do korzystania ze sklepu oraz zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
 3. Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail ([email protected]), za pomocą formularza kontaktowego na stronie Sklepu, telefonicznie: 608310999, lub pocztą tradycyjną: Przyczepiaki , ul. Rybacka 5e/9, 80-340 Gdańsk, Polska.
 4. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sprzedawcę na stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia.
 5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pozostałych krajów Unii Europejskiej oraz innych państw.
 6. Ceny Towarów prezentowane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT, podawane są w polskich złotych (PLN). Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.
 7. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe, nieużywane i wolne od wad.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz ich wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany te jednak nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 9. Aby złożyć zamówienie w Sklepie, Kupujący może się zarejestrować (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są bezpłatnie i jednorazowo. Następne zamówienia realizowane są poprzez logowanie Kupującego do Sklepu.
 10. Osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zabrania się zamieszczania w nim treści sprzecznych z prawem.

 

§3

Rejestracja

 1. Klient oświadcza, że swoje dane podaje dobrowolnie.
 2. W celu rejestracji Klient wypełnia formularz rejestracyjny, podając: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, nazwę, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Przyczepiaki.pl oraz hasło.
 3. W procesie składania zamówienia Klient podaje pełny adres, na który powinny być wysłane zamówione przedmioty.
 4. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Kupujący zobowiązany jest do ich natychmiastowej aktualizacji. Za skutki podania nieaktualnych danych odpowiada Kupujący.
 5. Sprzedawca może, w sytuacjach tego wymagających, zażądać poświadczenia stosownym dokumentem podanych danych i uzależnić od tego świadczenie usług i korzystanie ze Sklepu.
 6. Rejestrując się w Przyczepiaki.pl Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych przez Sprzedawcę.
 7. Dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Przyczepiaki Wojciech Błaszkiewicz-Okrągły z siedzibą w Gdańsku , ul. Rybacka 5e/9, w celach realizacji procesu rejestracji w przyczepiaki.pl oraz w celach usprawnienia i polepszenia jakości sprzedaży i obsługi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 9. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji, bądź zaprzestania ich przetwarzania.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia rejestrację.

 

§4

Składanie zamówień

  1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.przyczepiaki.pl, natomiast przekazanie do realizacji odbywa się pomiędzy 9:00 a 17:00 w dni robocze.
  2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Kupującego w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia.
  3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Dodaj do koszyka”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  4. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
  5. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” wybrane przez siebie Towary, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.
  6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia. Kupujący może sprawdzić to także po zalogowaniu się, w zakładce „Twoje zamówienia”.
  7. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu Zamówienia z powodów niezależnych od funkcjonowania Przyczepiaki.pl, np. takich jak podanie przez Klienta błędnego adresu e-mail. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
 • przelew elektroniczny online (DotPay)
 • zewnętrzna forma płatności za pomocą platformy Dotpay.pl
 • za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu.
 • przedpłata przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy
 • Dane do dokonania przelewu:

Przyczepiaki Wojciech Błaszkiewicz-Okrągły
ul. Rybacka 5e/9
80-340 Gdańsk
Polska

Nazwa i adres banku:

Idea Bank SA

Nr konta: 58 1950 0001 2006 1386 8939 0002

 • Wszelkie koszty tradycyjnego przelewu pokrywa nadawca przelewu.
 • Kupujący powinien opłacić zamówienie wraz z kosztami dostawy w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili zawarcia umowy sprzedaży. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 • Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w trakcie procedury składania zamówienia (w interaktywnym formularzu zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego.
 • Modyfikacja lub anulowanie Zamówienia jest możliwa do czasu gdy Zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. Kupujący może dokonać ww. czynności poprzez kontakt ze Sprzedawcą. Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

 

 

§5

Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza Zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).
 2. W przypadku gdy formularz zamówienia będzie niedostatecznie lub błędnie wypełniony przez Klienta, Sprzedawca będzie próbował skontaktować się z Klientem aby potwierdzić złożenie zamówienia. Jeśli złożenia Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. Realizacja zamówienia zaczyna się po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca realizuje dostawę zamówionego Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD.
 5. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazany przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia adres dostawy.
 6. Towar wysyłany jest w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. Przeciętny czas realizacji zamówienia wraz z dostawą wynosi 4 dni robocze. Po za granicami kraju czas realizacji zamówienia wraz z dostawą wynosi od 1 do 6 tygodni roboczych. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 7. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania Kupujący niebędący Konsumentem zostanie poinformowany o stanie Zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowej realizacji lub anulowaniu całości Zamówienia).
 8. Wraz z Towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 9. Odbierając dostarczoną przez kuriera lub pocztę przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.
 10. Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego niebędącego Konsumentem odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionego Towaru, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

§6

Gwarancja i reklamacja/procedura reklamacyjna – rękojmia

 1. Sprzedawca odpowiada za wady produktu fizyczne lub prawne (rękojmia) na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku umów zawieranych z Konsumentem w rozumieniu art.22 1 Kodeksu cywilnego na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego Towaru przez Sklep. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu tego Towaru do Sklepu i opisem reklamacji. Reklamacja może być złożona pisemnie listem tradycyjnym na adres: Wojciech Błaszkeiwcz-Okrągły, ul. Rybacka 5e/9 80-340 Gdańsk, lub za pomocą poczty e-mail: [email protected]
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Sprzedawcy towaru podlegającego reklamacji.
 6. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

 

§7

ochrona danych osobowych

 1. Kupujący wypełniając formularz Zamówienia/Rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając formularz Zamówienia/Rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.
 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7 ust. 2 Regulaminu na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Kupującego.
 6. Dane poszczególnych Klientów Przyczepiaki.pl mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. organom wymiaru sprawiedliwości.
 7. Przyczepiaki.pl stosuje pliki „cookies” o charakterze technicznym. Informacje zbierane przy ich pomocy nie są wykorzystywane w celach reklamowych, a jedynie dla zwiększenia wygody użytkownika oraz w celach czysto technicznych. Z powodów technicznych nie jest możliwe korzystanie z Przyczepiaki.pl przy wyłączonych „cookies”. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 

§8

Postanowienia ogólne

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo pozasądowego rozstrzygania sporów wynikłych na tle umowy zawartej ze Sprzedawcą. W szczególności Kupujący będący Konsumentem może, po zawarciu z przedsiębiorcą odrębnej umowy (tzw. zapisu na sąd polubowny), skorzystać z arbitrażu w związku ze złożona reklamacją lub dochodzeniem innych roszczeń związanych z umową. Możliwe jest również wystąpienie do lokalnego rzecznika konsumentów o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.przyczepiaki.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 07.01.2017 r
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
  udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 4 Regulaminu przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.
 6. Nazwa Sklepu internetowego Przyczepiaki, adres, pod którym jest dostępny: www.przyczepiaki.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

 

Regulamin wypożyczalni przyczepek rowerowych przyczepiaki.pl

 

§ 1

Definicje

 1. Wypożyczalnia – wypożyczalnia przyczepek rowerowych i sprzętu turystycznego prowadzona przez PRZYCZEPIAKI Wojciech Błaszkewicz-Okrągły, ul. Rybacka 5e/9 , 80-340 Gdańsk NIP 8461568062.
 2. Regulamin – regulamin, zgodnie z którym następuje zawieranie i wykonywanie umów najmu sprzętu prezentowanego na stronie wypożyczalni.
 3. Najemca – osoba wypożyczająca przyczepkę lub sprzęt prezentowany na stronie
 4. Umowa – umowa najmu, na podstawie której wypożyczana jest przyczepka lub sprzęt turystyczny.

 

§ 2

Warunki ogólne

 1. Wypożyczalnia wydaje Najemcy przyczepki rowerowe lub sprzęt turystyczny wraz z akcesoriami – sprawne, wolne od usterek oraz czyste
 2. Wypożyczenie sprzętu następuje po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 3. Opłata za wypożyczenie pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem lub płatne na konto wypożyczalni
 4. Wypożyczenie następuje po podpisaniu umowy wypożyczenia między stronami.
 5. Najemca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z wypożyczonego sprzętu (najemca zostanie poinstruowany przez przedstawiciela wypożyczalni w zakresie montażu i obsługi )
 6. Najemca może wykorzystywać przedmioty najmu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zachowaniem bezpieczeństwa.
 7. W przypadku uszkodzenia, utraty lub zaginięcia części, wynajmowanego sprzętu, wypożyczalnia obciąża najemcę kosztami zakupu, zgodnie z aktualnym cennikiem.
 8. W przypadku kradzieży sprzętu najemca jest zobowiązany powiadomić policję i wypożyczalnię.
 9. Najemca oświadcza, że użytkując przedmiot najmu czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 10. Najemca zrzeka się dochodzenia od Wypożyczalni wszelkich roszczeń z tytułu wypadków, kolizji jak i poniesionych przez Najemcę szkód lub doznanych obrażeń powstałych w trakcie użytkowania przedmiotu najmu.
  Wypozyczalnia ponosi koszty reperacji uszkodzeń przedmiotu najmu wynikające z normalnej jego eksploatacji.
 11. Zabrania się Najemcy dokonywania napraw sprzętu rowerowego bez woli i wiedzy wypozyczalni.

 

§ 3

Zwrot sprzętu rowerowego

 1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w terminie i miejscu wskazanym w umowie najmu.
 2. Przedłużenie okresu najmu wymaga uprzedniej zgody wypozyczalni.
 3. W przypadku niezwrócenia przedmiotu umowy najmu w terminie przekraczającym dobę i brakiem kontaktu z najemca , będzie traktowane jako przywłaszczenie. Wypożyczalnia jest zobowiązana do poinformowania właściwych organów ścigania.
 4. Wypożyczalnia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą, Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych przez wypożyczalnię w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz w celu przetwarzania ich w zbiorze danych klientów wypożyczalni. Najemcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Najemca może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]